Máte otázku?
Neváhajte nás kontaktovať.
Napíšte vo svojom jazyku. info@carpetdepo.com

Blog

Ako získam daňové číslo EÚ?

Ako získam daňové číslo EÚ?

Ako získam daňové číslo EÚ?

Ak chcete podať žiadosť o registráciu a získať DIČ, môžete ísť priamo na oficiálnu webovú stránku správneho orgánu príslušnej krajiny alebo požiadať o pomoc daňového zástupcu alebo advokáta. Eurofiscalis, ako zástupca zabezpečí, aby vaša registrácia na účely DPH bola rýchla a jednoduchá.

Kto by mal požiadať o daňové identifikačné číslo Spoločenstva?

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá pridelené IČ DPH Spoločenstva, a v určitých osobitných prípadoch uvedených ďalej nezdaniteľná osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou osadenou v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ES) zdaniteľná osoba usadená v inom členskom štáte. Ak v príslušnom roku hodnota tovaru bez dane, ktorý nadobudla v inom členskom štáte ES, presiahne 10 000 EUR pred nadobudnutím v Spoločenstve, o, ktoré presiahne túto hranicu.

Prečo je dobré mať daňové identifikačné číslo EÚ?

Ak má spoločnosť daňové číslo EÚ, môže nakupovať výrobky z iných krajín EÚ za čistú sumu.